โครงสร้างรถโดยสารที่มีคุณภาพ
รถโดยสาร

 ในด้านโครงสร้าง  ในปี 2549 กลุ่มต่อตัวถังรถบัสบ้านโป่ง

ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยสถาบันยานยนต์

ได้เชิญ วิศวกรชาวเยอรมันจาก MB Tech (Mercedes Benz Technology)

 

 เดินทางมาทำการอบรม, ฝึกสอน หลักและเทคนิค

ในการประกอบโครงสร้างตัวถังที่ถูกหลักวิศวกรรม

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารมากที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุ

ในครั้งนั้น อู่วิกิจศิลป เป็นสถานที่ฝึกสอน

และได้นำเอาแบบอย่างการทำงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นต้นมา 

            

 

Tel : 032-211359 , 032-211726, 089-9191468
Fax : 032-341404
Email : vikitsilp@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Track Your Stats
© Copyright 2000 www.vikitsilp.com All Rights Reserved บริษัท วิกิจศิลป จำกัด
บริษัท วี.เค.เอส ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จำกัด
บริษัท สบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110