ห้องพ่น/อบสี ระบบม่านน้ำ
รถโดยสาร

 เรามีห้องพ่น/อบสี ระบบม่านน้ำ

ระบบอาศัยการไหลผ่านของม่านน้ำ และละอองน้ำจากอ่างน้ำเป็นตัวจับละอองสีที่เหลือจากการพ่นนอกจากนี้ยังช่วยในการลดกลิ่นของสี ที่เกิดจากสาร ระเหย เช่น ทินเนอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tel : 032-211359 , 032-211726, 089-9191468
Fax : 032-341404
Email : vikitsilp@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Track Your Stats
© Copyright 2000 www.vikitsilp.com All Rights Reserved บริษัท วิกิจศิลป จำกัด
บริษัท วี.เค.เอส ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จำกัด
บริษัท สบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110